ดูซีรีย์ออนไลน์ ซีรีย์เกาหลี ดูซีรีย์เกาหลี ดูซีรีย์ฝรั่ง ดูซีรีย์จีน อัพเดท 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ VIHD เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม ซีรีย์เกาหลี ดูซีรีย์ออนไลน์ ดูซีรีย์เกาหลี ดูซีรีย์ฝรั่ง ดูซีรีย์จีน และอื่นๆๆ ที่ภาพคุณภาพชัดคม และสามารถรองรับ มือถือและคอมพิวเตอร์ ได้อีก ด้วยคุณภาพความชัด 720P 1080P ไร้โฆษณากวนใจ อัพเดท 24 ชั่วโมง

Responsive imageResponsive imageResponsive image

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต 4.58K

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต

ดูซีรี่ย์เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต

เรื่อง The Qin Empire จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย เป็นเหตุให้ทรงเผาตำราและฆ่าบัณฑิตเป็นจำนวนมาก พระองค์ยังทรงรวมกำแพงเมืองซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนั้นเข้าเป็นกำแพงเมืองจีน สร้างถนนหนทางระบบใหม่เป็นการใหญ่ และสร้างสุสานหลวงโดยมีรูปปั้นองครักษ์ขนาดเท่าคนจริงคอยพิทักษ์อยู่ ระหว่างที่เสด็จอยู่ในราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงเสาะแสวงหาน้ำอมฤตมาตลอด แต่สุดท้ายก็สวรรคตเมื่อปีที่ 210 The Qin Empire จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต


จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.1

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.2

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.3

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.4

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.5

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.6

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.7

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.8

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.9

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.10

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.11

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.12

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.13

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.14

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.15

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.16

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.17

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.18

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.19

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.20

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.21

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.22

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.23

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.24

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.25

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.26

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.27

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.28

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.29

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.30

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.31

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.32

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.33

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.34

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.35

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.36

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.37

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.38

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.39

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.40

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.41

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.42

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.43

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.44

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.45

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.46

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.47

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.48

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.49

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.50

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย) EP.51


ระบุตอนที่เสียด้วยหรือให้ใส่ 0 (เสียทั้งหมด)

ป้ายกำกับ

จิ๋นซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิผู้พิชิต | ซีรี่ย์จีน-ฮ่องกง CHINESE-Series |

แฟนเพจ

ซีรี่ย์มาแรงในรอบ 1 เดือน

โฆษณา

loading...